×

Click to Video Quality for download & "You Can download Mp3"

‫تجاوز به زنان حق آخوند وبسیجی است‬‎(کانون) - getplay.pk

Loading...

ارتشی نظامی کجا رفته غیرت و مردانگی وانسانیت .......حمایت ؛ حمایت از شکایت، شهادت بر جنایت ؛؛ نابود باد این نظام و این ولایت
مردم اگر حقوق خود را بشناسند، جامعه مدنی بخودی خود در جايگاه اصلی قرار می گيرد و هرگز هيچ دولتی مبدل به يک متجاوز گرنمی شود، آنگاه که مردم از حقوق خودشان بی خبر بشوند ويا همواره بجای بکار گيری حقوق مدنی خويش، در پی عياشی و تفريح و تفرج باشند (مرخصی باشند) بقول ضرب المثل فرانسوی (آنگاه که گربه نيست موش ها رقاصی می کنند) دولت به قرتاص بازی های خود خواهد پرداخت.
اگر یک جلو غیرت شرف وجدان وشهامت دارید برای برون رفت از این وضعیت اتحاد واتفاق کنید همبستگی راه نجات از این فلاکت دامن گیر است غرور وتکبر سیاسی را کنار بگذاریم دیگر بس است در مقابل گذشته وآینده بیش از این خجل وشرمنده نباشیم .
http://kanonehambastegi.com/?page_id=2689

Comments